Utsmyckningsuppdrag

HSB Fixfabriken

Jag fick i uppdrag att göra den konstnärliga utsmyckningen till HSBs Brf i kvarteret Fixfabriken i Göteborg. Uppdraget var att fotografera den nedlagda Fixfabriken med samma konstnärliga anslag som jag hade fotograferat det nedlagda Götaverken.

Det var nästintill kusligt att gå med 50 nycklar i fickan, ut och in i de tomma lokalerna, ljusinsläppet ibland obefintligt, och tunga rosiga dörrar som knirkade då jag passerade tröskeln. Fabriken revs, idag har hyresgästerna flyttat in i Brf Sannaparken och mina bilder monterades upp sept 2022 i portik, Fixgalleri, samlingslokal och uthyrningslägenhet.

Orange Dörr - Konstfotograf Lena Öritsland

Utsmyckningsuppdrag

HSB Fixfabriken

Jag fick i uppdrag att göra den konstnärliga utsmyckningen till HSBs Brf i kvarteret Fixfabriken i Göteborg. Uppdraget var att fotografera den nedlagda Fixfabriken med samma konstnärliga anslag som jag hade fotograferat det nedlagda Götaverken.

Det var nästintill kusligt att gå med 50 nycklar i fickan, ut och in i de tomma lokalerna, ljusinsläppet ibland obefintligt, och tunga rosiga dörrar som knirkade då jag passerade tröskeln. Fabriken revs, idag har hyresgästerna flyttat in i Brf Sannaparken och mina bilder monterades upp sept 2022 i portik, Fixgalleri, samlingslokal och uthyrningslägenhet.

Fotografierna är printade på aluminium platta som är beständig mot fukt/torka, kallt/varmt och mekanisk åverkan. Kan även stöldsäkras.

FIX 4-1 HSB Fixfabriken - Tryck från konstfotograf Lena Öritsland
FIX 4-2 HSB Fixfabriken - Tryck från konstfotograf Lena Öritsland
FIX 4-3 HSB Fixfabriken - Tryck från konstfotograf Lena Öritsland
FIX 5 HSB Fixfabriken - Tryck från konstfotograf Lena Öritsland
FIX 1-1 HSB Fixfabriken - Tryck från konstfotograf Lena Öritsland
FIX 1-2 HSB Fixfabriken - Tryck från konstfotograf Lena Öritsland
FIX 1-3 HSB Fixfabriken - Tryck från konstfotograf Lena Öritsland
FIX 6-1 HSB Fixfabriken - Tryck från konstfotograf Lena Öritsland
FIX 6-2 HSB Fixfabriken - Tryck från konstfotograf Lena Öritsland
FIX 6-3 HSB Fixfabriken - Tryck från konstfotograf Lena Öritsland
FIX 7 HSB Fixfabriken - Tryck från konstfotograf Lena Öritsland
FIX 6-1 HSB Fixfabriken - Tryck från konstfotograf Lena Öritsland
FIX 6-2 HSB Fixfabriken - Tryck från konstfotograf Lena Öritsland
FIX 6-3 HSB Fixfabriken - Tryck från konstfotograf Lena Öritsland
FIX 1-3 HSB Fixfabriken - Tryck från konstfotograf Lena Öritsland
FIX 1-1 HSB Fixfabriken - Tryck från konstfotograf Lena Öritsland

Fotografierna är printade på aluminium platta som är beständig mot fukt/torka, kallt/varmt och mekanisk åverkan. Kan även stöldsäkras.