Utsmyckningsuppdrag

Älvstrandens utveckling AB

Nu finns delar av utställningen Arven efter varven i entréerna i Förrådet och Träverkstaden på Bror Nilssons gata 5 och 12 på Norra Älvstranden. Det var just här i detta område som Göteborgs storvarvsepok utspelade sig. Nu har berättelserna återvänt till sin ursprungsmiljö.

FIX 1-3 HSB Fixfabriken - Tryck från konstfotograf Lena Öritsland
FIX 1-1 HSB Fixfabriken - Tryck från konstfotograf Lena Öritsland
FIX 1-3 HSB Fixfabriken - Tryck från konstfotograf Lena Öritsland
FIX 1-1 HSB Fixfabriken - Tryck från konstfotograf Lena Öritsland

Fotografierna är printade på aluminium platta som är beständig mot fukt/torka, kallt/varmt och mekanisk åverkan. Kan även stöldsäkras.