Utbildad på Konstfack fotolinjen

Medlem i Svenska Fotografernas Förbund (SFF)

Fotograf Lena Öritsland
Vallarnavägen 9
451 79 Grundsund
070 685 18 56
lena@lenaoritsland.se